Privacy

Wij vinden het belangrijk dat klanten die onze site bezoeken zich veilig voelen. Daarom hechten wij veel waarde aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens. In de volgende alinea's kunt u lezen hoe wij uw persoonlijke gegevens beschermen als u op onze website informatie over uzelf vermeldt, bijvoorbeeld bij het rechtstreeks bestellen van een catalogus. Vanzelfsprekend houden wij ons aan de wettelijke voorschriften m.b.t. bescherming van gegevens.

Bij het bezoeken van de website van Atelier Goldner Schnitt wordt algemene informatie automatisch opgeslagen voor analyses. Atelier Goldner Schnitt gebruikt deze gegevens niet als individuele persoonsgegevens maar uitsluitend voor statistische verwerking. Dit soort gegevens wordt bij elk bezoek aan websites vastgelegd.

Uw adresgegevens worden behoudens bezwaren van uw kant, in een verwerking opgenomen, zodat wij u op de hoogte kunnen houden van toekomstige aanbiedingen van Atelier Goldner Schnitt, houder van het bestand. U heeft het recht om deze gegevens in te kijken en ze aan te passen. Wet verwerking persoonsgegevens 8/12/1992. Als u niet gecontacteerd wenst te worden voor onze commerciële acties, kunt u dit schriftelijk aan ons meedelen.

Wij maken gebruik van technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om alle gegevens die door ons beheerd worden te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulaties, tegen verlies, vernietiging, of tegen personen die zich onrechtmatig toegang willen verschaffen tot deze gegevens.

Om extra veiligheid te garanderen worden uw gegevens doorgestuurd volgens het SSL-systeem (Secure Socket Layer). Zo wordt alle informatie bij de overdracht van uw gegevens automatisch gecodeerd dat onbevoegden geen inzage hebben.

 1. Cookies

  Wanneer u op onze site komt, kan de informatie over uw bezoek bewaard worden in bestanden die "Cookies" genoemd worden en geïnstalleerd zijn op uw computer, tablet, smartphone, enz. Overigens kunnen wij reclameruimte aankopen, rechtstreeks of via onze dienstverleners of leveranciers (communicatiebureaus, reclamebedrijven) teneinde onze activiteiten en aanbiedingen aan te prijzen op de sites/applicaties van derden, aan de hand van reclame-inhouden (tekst, afbeeldingen, animatie, filmpjes, enz.) verspreid op deze sites/applicaties.

  Belangrijk: alleen de uitgever van een cookie kan de informatie die erin bevat is lezen of wijzigen.

  Als uw toestel ook door andere personen gebruikt worden, kunnen wij niet garanderen dat de diensten en reclame bestemd voor uw toestel wel degelijk door uzelf, en niet door een andere gebruiker van uw computer gezien worden.

  1. Onze Cookies

   Wanneer u op onze site komt kunnen wij, op basis van uw keuzes, verschillende cookies installeren op uw toestel die ons de gelegenheid geven te weten hoe uw surfgedrag is tijdens de geldigheidsduur van de cookie in kwestie.

   Deze Cookies geven ons de mogelijkheid om:

   - Bezoek- en gebruikstatistieken op te stellen van de verschillende elementen van onze site (geziene rubrieken en inhouden, parcours…), zodat wij de kwaliteit van onze diensten kunnen verbeteren;
   - De presentatie van onze site kunnen aanpassen aan de weergavevoorkeuren van uw toestel;
   - Informatie ingevoerd in formulieren te bewaren, te beheren en de toegang tot voorbehouden en persoonlijke zones zoals uw account beveiligen, uw winkelmandje beheren;

  2. De Cookies op sites waarop onze reclame aanwezig is

   Wanneer u naar een site gaat waarop een reclame van Atelier Goldner Schnitt aanwezig is, kan deze advertentie een cookie bevatten. Deze cookie kan, op basis van uw keuzes, geïnstalleerd worden op uw toestel en ons zo de gelegenheid geven te weten hoe uw surfgedrag is tijdens de geldigheidsduur van de cookie in kwestie.

   - het aantal weergaves en activeringen van onze reclame-inhouden verspreid op de sites/applicaties van derden bij te houden, deze inhouden en sites/applicaties te identificeren, het aantal gebruikers te bepalen die op elke inhoud geklikt hebben
   - de bedragen te berekenen verschuldigd aan de betrokkenen in de reclameketen (communicatiebureau. reclamebedrijf, site/drager) en statistieken op te stellen
   - de presentatie aan te passen van de site waarnaar een van onze reclame-inhouden verwijst
   - het verdere bezoek via uw toestel op de sites/applicaties of andere reclame-inhouden waarvoor wij cookies gebruiken te monitoreren.

  3. Uw keuze inzake cookies

   Elke parameter die u instelt kan uw raadpleging van Intenet en uw toegangscondities tot bepaalde diensten die het gebruik van Cookies vergen wijzigen.

   U kunt op elk moment uw wensen inzake cookies aangeven en wijzigen, op de manieren die hieronder beschreven worden.

   De keuzes die uw browser u biedt

   U kunt uw browser op dergelijke manier instellen dat de cookies bewaard worden op uw toestel of, integendeel, geweigerd worden, ofwel systematisch, ofwel volgens de uitgever ervan. U kunt uw browser ook instellen zodat cookies die u gericht voorgesteld worden aanvaard of geweigerd worden vooraleer die geregistreerd worden op uw toestel (zie hierna " Hoe uw keuzes instellen naargelang de browser die u gebruikt ").

   Als u onze cookies niet wilt registreren op uw toestel, of als u de cookies wist die wij geregistreerd hebben, zult u niet langer gebruik kunnen maken van een aantal functies die evenwel noodzakelijk zijn om bepaalde zones van onze site te raadplegen, zoals het vullen van uw winkelmandje.

   Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van een verstoorde werking van diensten te wijten aan de onmogelijkheid de nodige cookies te registreren of te raadplegen omdat u deze geweigerd of gewist hebt.

   Voor het beheer van de cookies en uw keuzes, is elke browser anders geconfigureerd. De configuratie van uw browser wordt beschreven in de hulpfunctie. Zo komt u te weten hoe uw wensen inzake cookies gewijzigd kunnen worden.

   Voor Internet Explorer™: Open het menu Tools, Selecteer Internetopties; klik op Vertrouwelijkheid en selecteer het gewenste niveau.

   Voor Firefox™: open het menu Tools, en selecteer Opties; Klik op Privé en selecteer de gewenste opties.

   Voor Chrome™: open het configuratiemenu (logo Engelse sleutel), en selecteer Parameters; klik op Geavanceerde parameters en dan op Parameters inhoud; selecteer de gewenste opties.

   Voor Safari™: selecteer Safari > Voorkeuren en klik op Veiligheid; Klik op Cookies weergeven en selecteer de gewenste opties.

   Deze procedure verhindert de weergave niet van reclame op de Internetsites die u bezoekt. Alleen de technologieën die reclames aanpassen aan uw interesses worden geblokkeerd.

  Kunt u geen PDF-bestanden openen?
  Hier kunt u Adobe Acrobat Reader gratis downloaden.